Wyszukiwanie


Istnienie Boga

2009-07-15 22:21

Chęć kontroli to chęć zachowania ciągłości myśli (poglądów i ocen) występujących jednak zawsze poza kontrolą. Kontrola to złudzenie wynikające z myśli i tylko w niej zachodząca. Ruch przebiega według mechanizmu-żadna myśl nie należy do nikogo-to złudzenie wynikające z utożsamianiem się-jednak nieutożsamianie się jest również kontrolą. Myśl istnieje w czasie więc zmierza ku własnemu unicestwieniu. Człowiek nie ma żadnej władzy nad tym procesem -może jedynie mieć złudzenie walki. Kiedy fundament ciągłości zostaje w jakiś sposób zachwiany myśl może zakwestionować samą siebie.

Człowiek może mieć pewność co do nieuchronnosci tego procesu lecz nie ma na niego wpływy- kiedy odkrywa, że pewność jest również poglądem wynikającym z wyobrażenia - pewność zostaje podważona. Może mieć wyobrażenie Boga lecz nie jest w stanie go utrzymać ponieważ narzędzie jakiego używa jest martwe. Wyobrażenia tworzą podział ponieważ są zawsze subiektywne. I w tym znaczeniu Boga nie ma.