Wyszukiwanie


Pragnienie

2009-07-15 21:56

Pragnieniem suszy jest woda

Która obmywa spękaną twarz ziemi

A z każdą kroplą łyk słońca poda

Rozpocznie w jej rysach taniec zieleni

A przy tym rozpyli oddając w prezęcie

Perfumy swieżym ozonem pachnące

Ziemia swe czoło pochyli w podzięce

Usmiechnie się białym kwiatem na łące