Wyszukiwanie


"Aby zrozumieć prawa duchowe trzeba poznać logikę duchową, która jest odmienną niż logika rozumienia fizycznego."-czytaj więcej...

"Aby zrozumieć prawa duchowe trzeba poznać logikę duchową, która jest odmienną niż logika rozumienia fizycznego."-czytaj więcej...

Aby zrozumieć prawa duchowe trzeba poznać logikę duchową, która jest odmienną niż logika rozumienia fizycznego. Przykładem jest: gdy ktoś chce się pozbyć czegoś, odrzuca to. Zgodnie z prawami duchowymi jest to niewłaściwe, wręcz niedopuszczalne. Niczego nie można odrzucać ani oceniać. Prawidłowym stanem jest poszukiwanie i poznawanie nowego dla samego niego. Wtedy nie porzucamy starego ale dążymy z powodu zrozumienia, ku nowemu poznaniu, pozostawiając przeszłość niezauważalnie bez cierpień, bólów i żalów, bez uczucia utraty.

  W zrozumieniu duchowym walka z przeszłością jest bezsensem, ponieważ zwiększa więź z nią. Także poszukiwanie przeszłości jest bezcelowe, ponieważ po co szukać, czegoś co jest, co determinuje teraźniejszość, wpływa na potrzeby, myśli, uczucia, emocje, kształtuje wzorce mentalne - osobowość. Najczęstszym i głównym powodem trzymania się przeszłości - nieświadomości przodków - jest lęk. Jego przyczyną jest niezrozumienie, brak poznania i widzenia przyszłości. Lęk niszczy, doprowadza do depresji (beznadziei), skrajnych działań. Niszczy wszystko co jest oparciem i celem. Przeciwieństwem lęku jest wiara właściwie rozumiana. Daje cel życia, radość, poczucie bezpieczeństwa, właściwe rozumienie praw duchowych. Lęk i wiara istnieją z tego samego powodu: niepoznania, niewiedzy i niezrozumienia. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego człowiek wybiera to co niszczy, a nie to co wznosi. Jest przecież powiedziane: "błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli".

  Wiara to dostrzeganie (widzenie) Boga, w sobie i w otaczającym świecie, i czynienie wszystkiego z potrzeby duszy. Można spytać gdzie przebywa dusza, w którym miejscu. Dusza jest w miejscu cichym, spokojnym i łagodnym. To miejsce nie jest miejscem fizycznym, ale najdokładniej ukazuje miejsce jej przebywania. Tego miejsca nie można znaleźć w fizycznym ciele, ponieważ nie jest określone w sposób fizyczny a duchowy, więc duchem należy tego miejsca poszukiwać. Właśnie uczucie jest właściwym aspektem poszukującym i poznawczym. Tylko dusza jest w stanie poznać bezwzględne dobro. "Obrazy ukazują się człowiekowi, a światłość, która jest w nich, ukryta jest w obrazie światłości Ojca. On ujawni się, a jej obraz ukryty jest w jego światłości."

  Gdy patrzymy na świat, żyjemy w nim, doświadczamy, musimy sobie uświadomić, że nie ma złych rzeczy. To, czego nie możemy zrozumieć widzimy jako złe, a takim wcale nie jest. Przekonujemy się o tym po latach rozumiejąc rzeczy i stany ducha, których wcześniej nie rozumieliśmy, uważając za złe. Poszukiwanie i poznawanie dobra jest głównym celem życia. Tylko dusza jest w stanie dostrzec i poznać dobro, więc gdy staramy się je dostrzec, cała świadomość zdąża do miejsca, z którego je widać - duszy. Jest ona czystym przejawianiem się Boga w człowieku. Mocą jej życia jest miłość i światłość - życie Ojca. Jedyną jej potrzebą jest żyć dla Niego, gdy cokolwiek czyni, czyni dla Boga: "gdy macie co czynić, jesteście dobrymi sługami, gdy nie macie co czynić, mówcie, że jesteście złymi sługami".
Dusza jest światłem ciała, oddaje jemu wolę będąc zdana, na nie zawsze dobre wykorzystywanie jej mocy przez człowieka - w rozumieniu duchowym. "Kto jest bliżej świata jest dalej od Boga". Poza Bogiem nic nie istnieje. Bóg jest twórcą i życiem wszystkiego i ktokolwiek lub cokolwiek odchodzi od niego przestaje istnieć, ponieważ nic poza Bogiem nie istnieje, nie może być, żyć, ani w jakikolwiek sposób istnieć. "Człowiek jest pełnią i cierpi z braku pełni". Wolna wola, którą posiada człowiek, ma moc jednoczenia go z Bogiem, gdy kieruje się ku prawdzie, a także tworzenia iluzji, świata wyobrażonego, który istnieje tylko dla zmysłów ciała, gdy kieruje się jego potrzebami i pragnieniami. Umysł tworzy wyobrażenia o miejscach, których nie zna i nie rozumie, zapominając, że także tam jest Bóg, który stworzył i tworzy wszystko. Nie obawiajcie się co tam może być. Idźcie na spotkanie samych siebie i dostrzegajcie Boga we wszystkim, w sobie i w świecie. Jest przecież twórcą wszystkiego: "kto pozna siebie, ten pozna Ojca".

 

tekst: Ireneusz Wojciechowski

wypowiedz się:

Nie znaleziono żadnych komentarzy.