Wyszukiwanie


"Pal dziadku!... Lekarz kazał" - czytaj więcej...

"Pal dziadku!... Lekarz kazał" - czytaj więcej...

Konopie indyjskie przyspieszają osteoporozę za młodu, za to na starość ją hamują. To wyniki badań nad wpływem związków zawartych w konopiach indyjskich na stan kości człowieka.

Co czwarty mieszkaniec Europy (71 mln osób w wieku 16-64) próbował marihuany
lub haszyszu, prawie co dziesiąty (31 mln) używał konopi w ciągu ostatniego roku. Bez wątpienia to absolutny nr 1 wśród narkotyków. Jednocześnie dowiadujemy się, że w krajach, gdzie rozpowszechnienie używania konopi jest szczególnie wysokie (Czechy, Francja, Włochy, Wielka Brytania oraz Słowacja), pojawiają się "silne sygnały" spadku popularności tej substancji.
Polska znajduje się pod kreską czyli poniżej średniej europejskiej. - EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii).

Konopie indyjskie przyspieszają osteoporozę za młodu, za to na starość ją hamują...
To wynik badań naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu, którzy przeprowadzili badania na myszach. W rezultacie okazało się, że związki zawarte w konopiach indyjskich zwiększa tempo niszczenia kości u młodych zwierząt, a spowalnia u starszych. "Wyniki te to tylko wstęp do dalszych badań"- powiedział profesor Stuart Ralston kierujący badaniami.

Tematy związane z tą używką zawsze budziły kontrowersje. Co jakiś czas wywiązuje się debata
na temat legalizacji marihuany w naszym kraju, czy szkodliwości związanej z jej zażywaniem.
Zdania są podzielone, jak to zwykle bywa przy sprawach, w których rząd narzuca co wolno, a czego nie. Przeglądając prasę wciąż przewijają się nagłówki ze słowem kluczowym - "konopie."

Czy więc nauka rozwiąże kiedyś za polityków problem zastosowania tej osławionej rośliny
i określi jej optymalną pozycję na rynku?. Trudno przewidzieć, bo kto może być pewien czegokolwiek po wypowiedzi Prezydenta RP:

Wypowiedz się:

Nie znaleziono żadnych komentarzy.