Wyszukiwanie


Mistrz Eckhart - Mowy pouczające.pdf

Mistrz Eckhart - Mowy pouczające.pdf

Eckhart z Hochheim (1260-1327) - dominikanin, pochodził z rodziny arystokratycznej, niemiecki mistyk , filozof, twórca neoplatońskiej mistyki.

Kształcił się w Paryżu. Był mistrzowskim kaznodzieją i wykładowcą, zarówno w języku łacińskim, jak i niemieckim.

Głównym ośrodkiem jego działalności była Kolonia i tu właśnie jego mistycyzm, sprowadził na niego oskarżenia o herezję. W 1326 został skazany, odwołał się od wyroku do papieża w Awinionie, ale zmarł, zanim jeszcze orzeczenie papieskie (potępiające niektóre z jego tez) zostało ogłoszone. Jego sława i wpływy były ogromne i przyczyniły się do powstania klimatu teologicznej niepewności i niepokojów w późnośredniowiecznych Niemczech.

Założeniem filozofii Eckharta była chęć zniesienia przepaści między Bogiem i człowiekiem.

Pobierz plik