Wyszukiwanie


Traktat o zasadach ludzkiego poznania cz.1,2 - George Berkeley.pdf

Traktat o zasadach ludzkiego poznania cz.1,2 - George Berkeley.pdf

W "Traktacie o zasadach ludzkiego poznania" autor zawarł swe zasadnicze poglądy. Berkeley, wbrew zdrowemu rozsądkowi, utrzymuje w Traktacie, że nie istnieje żaden świat zewnętrzny, a właściwym przedmiotem naszego poznania są wyłącznie nasze idee. Istnieje tylko to, co jest przedmiotem poznania, a więc istnieć to być postrzeganym. Czy zatem świat przestaje istnieć, za każdym razem, kiedy przestajemy go postrzegać? Na to pytanie Berkeley ma dobrze przygotowaną i klarowną odpowiedź.

Pobierz plik